Spôsob dosahovania cieľov

  • organizovanie kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí tak pre členov občianskeho združenia, ako aj pre širokú verejnosť,
  • komunikácia a spolupráca s verejnoprávnymi inštitúciami a samosprávnymi inštitúciami v oblastiach zameraných na ciele občianskeho združenia,
  • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu cieľov občianskeho združenia,
  • editačná a publikačná činnosť v rozsahu cieľov občianskeho združenia.