Subjektivita a cieľ

Občianske združenie Salašky je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb – vlastníkov rekreačných chatiek a pozemkov v oblasti obce Turecká – Salašky. Cieľom občianskeho združenia je hájiť záujmy svojich členov a prispieť k rozvoju danej rekreačnej oblasti, infraštruktúry a s nimi spojených služieb.

Občianske združenie nevykonáva funkcie štátnych orgánov a nevyvíja svoju činnosť v spolupráci so žiadnou politickou stranou alebo hnutím.